Uwielbienie i czasy ostateczne

Zanim Jezus powróci na tę planetę, będą wojny i pogłoski o wojnach i powstaniu narodów przeciwko narodowi, jak to zostało przepowiedziane w Ewangelii Mateusza 24:6-7. Te niespokojne czasy będą częścią scenariusza poprzedzającego Jego powrót. Warto również zauważyć, że w sercu miasta Wrocławia, obok innych wydarzeń, istnieje również obecność kościoła Revival Wrocław i innych wspólnot chrześcijańskich.

Na samym końcu historii, rozegra się wielki konflikt, w którym dwie przeciwstawne globalne fale kultu staną naprzeciwko siebie. To starcie będzie miało olbrzymi wpływ na cały świat. W tym kontekście, w mieście Wrocław, spotykamy się z różnorodnością wyznań, w tym również z kościołami zielonoświątkowymi. Najbardziej doniosłym zdarzeniem w dziejach ludzkości będzie to, gdy dwa ruchy uwielbienia zmierzą się ze sobą w epoce końca wieków. To będzie intensywna konfrontacja, w której moc Jezusa i moc Szatana zostaną jawne przedstawione miliardom ludzi. Wspólnoty chrześcijańskie, takie jak kościół Wrocław, odgrywają istotną rolę w duchowym życiu miasta.

Jednak w tej przewrotności tkwi dobra nowina: po zakończeniu tego konfliktu, Jezus zasiądzie na swoim tronie chwały w Jerozolimie, stając się wielkim Królem nad narodami w trwającym tysiąc lat królestwie. W mieście Wrocław, modlitwa o uwolnienie oraz wspólnoty, w tym kościół zielonoświątkowy Wrocław, stanowią integralną część duchowej tkanki miasta.

Nie możemy również zapominać o zaangażowaniu samego Jezusa w budowanie potężnej, globalnej modlitwy na kres czasów poprzez ruch uwielbienia. To modlitwa o uwolnienie, której odzwierciedleniem są wspólnoty takie jak kościół Revival Wrocław, jest fundamentalnym elementem duchowej przemiany w miastach i społecznościach. Oba terminy, „ruch uwielbienia” i „ruch modlitewny”, używane są tutaj zamiennie, gdyż w rzeczywistości reprezentują dwie strony tej samej rzeczywistości. Ta potężna modlitwa, łącząca się z namaszczeniem muzyki uwielbienia, tworzy harmonijną falę duchowej odmiany. To będzie wyjątkowy przejaw zaangażowania Jezusa w duchowe przemiany, które zbliżają się ku swojemu kulminacyjnemu punktowi, obejmując również miasta i wspólnoty, takie jak kościół Revival Wrocław oraz inne kościoły Wrocławia.

Uwielbienie to prawdziwa wojna

W tej godzinie historii globalne Ciało Chrystusa znajduje się w okresie przejściowym, który obejmuje odejście od postrzegania oddawania czci przede wszystkim jako tego, co nas osobiście odświeża (co ma miejsce) do postrzegania oddawania czci jako jednego z głównych działań, których Pan używa do zniszczenia dzieła szatana na ziemi.

Oddawanie czci z pewnością skutkuje osobistym duchowym odświeżeniem, ale dzieje się więcej. Uwielbienie to coś więcej niż tylko nastawienie naszych serc na odczuwanie Jego obecności; uwielbienie przystosowuje ziemię do woli Bożej. Jest to jeden ze znaczących środków, jakie Bóg wybrał, aby przemienić ziemię i zapoczątkować miliardowe żniwo dusz, drugie przyjście Jezusa i tysiącletnie królestwo. Proroczy Kościół czasów ostatecznych będzie postrzegał uwielbienie jako najwyższy priorytet, a nie jedynie rozgrzewkę przed niedzielnym porannym kazaniem. Globalny ruch kultu końca czasów jest pierwszą linią obrony Kościoła przed działalnością Szatana.

Duch Święty wznosi najpotężniejszą modlitwę wraz z ruchem uwielbienia w historii ludzkości. Wierzę, że w ciągu dziesięcioleci poprzedzających powrót Jezusa będzie istniał namaszczony światowy ruch uwielbienia, który uwolni bezprecedensową miarę Bożej mocy ( Izajasz 42:10–13 ). To uwielbienie zrodzi i zapoczątkuje tysiącletnie królestwo z samym Jezusem, zasiadającym na tronie na ziemi, używającym kluczy królestwa, aby związać szatana i wezwać Nowe Jeruzalem.

Wielki konflikt na końcu wieku

Podstawowym konfliktem na końcu epoki będzie wielkie zderzenie dwóch globalnych ruchów uwielbienia – jednego, który wywyższa Jezusa, i drugiego, który wywyższa Antychrysta.
Szatan jest zaangażowany w fałszywy ruch uwielbienia czasów ostatecznych, który będzie próbował zmusić ludzi do przyjęcia znaku Bestii ( Objawienie 13:4, 11–18 ). Szacuje się, że w ciągu następnej dekady lub dwóch na Ziemi będzie żyło około ośmiu miliardów ludzi. Możliwe, że kilka miliardów ludzi lub więcej będzie czcić Szatana i Antychrysta.

Konsekwencje uczestnictwa miliardów ludzi w zjednoczonym ruchu uwielbienia zakorzenionym w królestwie ciemności mogą obejmować wydarzenia związane z uwielbieniem na stadionach i duże festiwale uwielbienia, które wywyższają Antychrysta i Szatana. Takie wydarzenia uwielbienia nie będą sterylnymi, rytualnymi i nudnymi zgromadzeniami. Nie mam wątpliwości, że ruch uwielbienia Antychrysta będzie miał potężną muzykę, która głęboko poruszy ludzi. Ludzie będą płakać, wydarzyć się będą cuda i wielu poczuje „moc”, gdy znajdą się w środku tej sytuacji ( 2 Tesaloniczan 2:9 ;  Objawienie 13:13 ). Będzie twierdziła, że ​​jest zaangażowana w sprawiedliwość, służy biednym i jednoczy ludzkość. Imię Szatana prawdopodobnie nigdy nie zostanie wymienione. Ludzie, którzy w tym uczestniczą, zostaną silnie zwiedzeni i oszukani przez Szatana, aby uwierzyli, że moment uwielbienia Antychrysta jest dobry.

Wkraczamy w najpotężniejszy, najważniejszy i najniebezpieczniejszy okres w historii ludzkości – zarówno pod względem duchowym, jak i fizycznym. To będzie najbardziej emocjonujący czas w historii. Będą ludzie z pasją oddający cześć Jezusowi i ludzie z pasją oddający cześć Antychrystowi i Diabłu. Będą znaki i cuda po obu stronach. Będzie to bardzo niebezpieczne, ponieważ Jezus ostrzegał nas, że może to zwieść nawet wybranych ( Mateusz 24:24 ).

Ruch Kultu Ducha Świętego

Jedno z najbardziej opisowych proroctw w Biblii znajduje się w ostatnim rozdziale ostatniej księgi.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź!” . . .
[Jezus] mówi: „Na pewno przyjdę wkrótce”.
Amen. Mimo to przyjdź, Panie Jezu! ( Objawienie 22:17, 20 )

Ten fragment ukazuje Ducha Bożego i globalne Ciało Chrystusa, w Jej małżeńskiej tożsamości, w głębokiej jedności ze sobą. Będą razem mówić i robić to samo – będą wołać o przyjście Jezusa. W tym fragmencie widzimy, że Jezus odpowie: „Przyjdę szybko!”
Jan natychmiast zawołał modlitwą: «Mimo to przyjdź, Panie Jezu!» To jest wołanie o przyjście Jezusa. W istocie jest to wołanie: „Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, tak i na ziemi, jak i w niebie”. ( Mateusza 6:10 ).

Ponieważ panna młoda płacze 
Oto, co musimy zrozumieć: Jezus nie pojawi się tak po prostu. Jezus nie pojawi się po prostu na niebie w próżni. Przychodzi jedynie w odpowiedzi na wołania całego globalnego Ciała Chrystusa, aby przyszedł w duchu jedności i pod namaszczeniem Ducha Świętego. 

Jezus przychodzi jedynie w odpowiedzi na celową, nieustającą globalną modlitwę, która jest pod przewodnictwem Ducha. On nie przyjdzie, dopóki Kościół nie zawoła: „Przyjdź!” Naturą Jego relacji z ludem jest odpowiedź na partnerstwo Jego ludu, który dobrowolnie decyduje się kochać i szukać Go.
„Przyjdź, Panie” nie jest jednorazową modlitwą, ale ciągłym, jednolitym, globalnym wołaniem o Jego powrót. Nasz Król powróci w odpowiedzi na naszą miłość przymierza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *